Teakhout Maatwerk
Teakhout Maatwerk, gevestigd aan Nijverheidsweg 10 6651 KS Druten 0487 – 514 287, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Teakhout Maatwerk


Nijverheidsweg 10
6651 KS Druten

0487 – 514 287
06 – 5586 6165

Tom Melssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Teakhout Maatwerk hij is te bereiken via info@teakhoutmaatwerk.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Teakhout Maatwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@teakhoutmaatwerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Teakhout Maatwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– de overeengekomen bestelling in webshop of winkel

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– het inschrijvingsformulier voor de Nieuwsbrief.

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– administratieve doeleinden en communicatie over de bestellingen

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– administratieve doeleinden; communicatie over de bestellingen

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– betere beleving van de webshop ervaring

Om goederen en diensten bij u af te leveren
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– het afhandelen van de bestelling

Teakhout Maatwerk analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– betere beleving van de webshop ervaring

Teakhout Maatwerk volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– betere beleving van de webshop ervaring

 

Teakhout Maatwerk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Teakhout Maatwerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Teakhout Maatwerk) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Teakhout Maatwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Website gegevens:
Bewaartermijn 26 maanden
Reden: analyse van onze website bezoerkers voor strategische doeleinden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Teakhout Maatwerk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Teakhout Maatwerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Categorie Naam Omschrijving van verwerking Land van vestiging
Marketing diensten Google Analytics Opslaan van Persoonsgegevens, IP-adres, browser, internetbrowser en apparaat type, voor het uitvoeren van marketing activiteiten en strategische analyses. USA
Verkoop diensten
eCommerce
WooCommerce & Automattic Opslaan van Persoonsgegevens voor het uitvoeren van de verkoopactiviteiten. USA

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Teakhout Maatwerk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Teakhout Maatwerk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma & _ga & _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Cookie: Sharethis
Naam: _sharethis_cookie_test__& __sharethis_cookie_test__ & _stid & _unam
Functie: Social Media cookie die het mogelijk maakt om onze website te delen
Bewaartermijn: 26 maande

Cookie: WooCommerce
Naam: woocommerce_cart_hash & woocommerce_items_in_cart & wp_woocommerce_session
Functie: Cookie die ervoor zorgt dat de website actief blijft en dat producten worden toegevoegd aan het winkelmandje. Er wordt geen persoonlijke data mee gegeven.
Bewaartermijn: altijd, tot dat consument geschiedenis wist browser.

Cookie: WordPress
Naam: wordpress_logged_in_ &wordpress_sec_ & wordpress_test_cookie
Functie: Cookie die ervoor zorgt dat de website werkt wanneer je inlogt met je persoonlijke account.
Bewaartermijn: altijd, tot dat consument geschiedenis wist browser.

Cookie: Facebook
Naam: fr – Facebook Cookie
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet voor marketing doeleinden op Facebook
Bewaartermijn: 1 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Teakhout Maatwerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@teakhoutmaatwerk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Teakhout Maatwerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Teakhout Maatwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@teakhoutmaatwerk.nl. Teakhout Maatwerk heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.